Termeni Și Condiții

Contract cu utilizatori ai site-ului și ai blogului sau cu clienți ai magazinului online

I.  CONDIȚII GENERALE

 • Acest web-site este proprietatea Pure Tech Kits S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul in Hălăucești, Jud Iași,  având număr de ordine în Registrul Comertului J22/11/2017, cod unic de identificare fiscala 36889614.
 • Accesul pe acest web-site și utilizarea lui presupune respectarea acestor termeni si condiții.
 • Utilizarea web-site-ului ca vizitator, și realizarea de achiziții de produse oferite de web-site presupun implicit acceptarea tacită si fără rezerve a acestor termeni si condiții, publicate cel mai recent, cu toate consecințele ce decurg din aceasta (denumită „Utilizarea”).
 • Citiți acești termeni și condiții cu atenție înainte de a utiliza acest web-site și păstrați un exemplar tipărit pentru consultare ulterioară.

II.  CONDIȚII DE UTILIZARE

 • Site-ul www.balanceur.ro  poate fi accesat in mod gratuit, iar simpla navigare in paginile acestuia nu este condiționată de inregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site).
 • Pentru a beneficia insa de anumite servicii oferite de Site, precum achizitionarea produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.balanceur.ro  sau verificarea situației unor comenzi proprii, va trebui sa vă inregistrați ca utilizator (să vă creați un cont de utilizator pe Site).
 • Inregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dvs. a Termenilor și Conditiilor de utilizare a www.balanceur.ro  si a Politicii de Confidentialitate a acestuia.
 • Aceste reglementari constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori si Societate.
 • Intrucât prevederile Termenilor și Conditiilor de utilizare zi ai Politicii de Confidențialitate pot fi modificate, vă rugăm să le verificați periodic. In condițiile in care nu veți mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesați/folosiți serviciile www.balanceur.ro.
 • Dacă folosiți acest Site, sunteți responsabili cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces in contul dvs. de utilizator, creat pe Site și sunteți de acord sa vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul dvs. de utilizator, creat pe Site.
 • www.balanceur.ro poate vinde produse pentru copii sub 14 (paisprezece) ani, dar le vinde adulților, care sunt autorizați să efectueze plăți online cu cardul sau prin orice alta metodă de plată acceptată de www.balanceur.ro
 • Daca aveți mai puțin de 14 (paisprezece) ani, puteți achiziționa produsele www.balanceur.ro,  numai cu ajutorul unui părinte sau tutore. www.balanceur.ro  iși rezervă dreptul de a inchide conturi de utilizatori, de a modifica sau elimina texte, imagini, hyperlinkuri, sau de a refuza vânzarea de produse, la propria sa discreție.

III.  CONDIȚII CONTRACTUALE

 • Pure Tech Kits S.R.L. poate modifica acești termeni și condiții oricând, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori, modificările intrând în vigoare în momentul publicarii pe web-site.
 • Prin efectuarea unei comenzi pe web-site, confirmați că:
  • sunteți o persoană juridică sau
  • sunteți o persoană fizică autorizată sau o intreprindere individuală sau o intreprindere familială reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau
  • sunteți o persoană fizică si ca urmare se vor aplica prevederile Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata
  • aveți naționalitatea română și
  • sunteți client Pure Tech Kits S.R.L.
 • Orice comandă făcută prin acest web-site va fi supusă acestor termeni și condiții.
  Sunteți responsabili de a vă asigura ca toate detaliile pe care le oferiți pe durata Utilizării sunt corecte, Pure Tech Kits S.R.L. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio livrare greșită datorită informațiilor comunicate eronat.
 • Pure Tech Kits S.R.L. vă va trimite un e-mail de confirmare a comenzii sau vă va contacta telefonic, detaliind produsele pe care le-ați comandat. Acest e-mail sau confirmarea telefonică de la Pure Tech Kits S.R.L. nu este o confirmare sau o acceptare a comenzii.
 • Acceptarea comenzii Dumneavoastră și finalizarea contractului vor avea loc la expedierea catre Dumneavoastră a produselor comandate, exceptând cazul  în care Pure Tech Kits S.R.L. v-a informat că nu acceptă comanda.
 • Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil, cu condiția ca aceasta să fi fost confirmată telefonic sau printr-un email de catre Pure Tech Kits S.R.L.. Pure Tech Kits S.R.L. nu poate fi facută răspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii cauzate clientilor săi ca urmare a neonorării comenzilor din motive ce exced voinței Pure Tech Kits S.R.L.

IV.  CONDIȚII DE PLATĂ

 • Pure Tech Kits S.R.L. va accepta următoarele modalități de plată:
  • prin transfer bancar / ordin de plată in contul comunicat la confirmarea comenzii
 • Preţul plătit de Dumneavoastră este preţul afişat pe acest web-site în momentul în care Pure Tech Kits S.R.L. primeşte comanda Dumneavoastră la care se adaugă taxele de transport aferente, cu excepţia situaţiei în care apare o eroare.
 • În cazul în care Pure Tech Kits S.R.L. descoperă o eroare în preţul bunurilor pe care le-aţi comandat, veţi fi informat cât mai curând cu putinţă şi vi se va oferi posibilitatea de a reconfirma comandă cu preţul corect sau de a o anula.
 • În cazul în care Pure Tech Kits S.R.L. nu va poate contacta, comanda dumneavoastră va fi tratată fiind anulată.
 • Titlul de proprietate asupra oricăror produse pe care le comandaţi de la Pure Tech Kits S.R.L.  va reveni la livrarea produselor cu condiţia ca plata integrală a produselor fie primită de către Pure Tech Kits S.R.L.
 • Toate preţurile sunt afişate în LEI, cu TVA.

V.  PROCEDURA DE CUMPĂRARE

 • Pentru a cumpăra şi intră în posesia produselor oferite spre vânzare pe www.balanceur.ro este necesară parcurgerea următoarelor etape:
  • identificarea şi alegerea produselor
  • înregistrarea dvs. ca utilizator al www.balanceur.ro
  • efectuarea plăţii produselor.
 • Plata se efectuează prin transfer bancar/ordin de plată, în condiţiile reglementate la Capitolul IV, iar costul final va conţine preţul produsului comandat cu TVA inclus şi dacă este cazul, preţul timbrului verde, în conformitate cu dispoziţiile HG 448/2005.
 • Livrarea produselor comandate şi achitate va fi însoţită, dacă este cazul, de certificatul de garanţie, de certificatul cu privire la service-ul post-vânzare asigurat de către producător/importator/distribuitor şi/sau alte certificate dacă este cazul. Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.balanceur.ro, sunteţi de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care Site-ul îşi derulează operaţiunile.

VI.  CONDIȚII DE RETUR

 • Trebuie  verificaţi articolele cu atenţie în momentul livrării, înainte de utilizare sau de instalare.
  Trebuie păstraţi factură de primire sau numărul de comandă, care poate fi găsit pe confirmarea comenzii Dumneavoastră, deoarece pot fi utilizate ca dovadă a achiziţiei, în cazul oricăror solicitări ulterioare vânzării.
 • Produsele comandate beneficiază de garanţia oferită de fiecare producător în parte. Fiecare produs va fi însoţit de certificat de garanţie sau de conformitate emis de producător sau importator în original.
 • Eventualele defecţiuni şi repararea lor revine în sarcina producătorului sau importatorului şi service-urilor autorizate de acesta. Pure Tech Kits S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.
 • Termenul de garanţie curge de la dată emiterii facturii de către Pure Tech Kits S.R.L.
 • Garanţia se va acorda numai în baza certificatului de garanţie şi a facturii fiscale, eliberate la data achiziţionării produsului, prezentate în original.
 • Veţi aduce la cunoştinţă Pure Tech Kits S.R.L. orice reclamaţie referitoare la produsele ce v-au fost livrate, în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând aceasta  fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluţionare.
 • După expedierea produselor, nu veţi mai putea solicita Pure Tech Kits S.R.L. restituirea preţului acestora, decât în condiţiile în care acestea prezintă defecte sau nu sunt conforme comenzii. De asemenea, nu veţi mai putea returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamaţia este întemeiată.
 • Produsul se va restitui în ambalajul original, cu etichetele individuale nerupte, împreună cu factura în original.
 • Produsele deteriorate ulterior livrării nu pot fi returnate. Cheltuielile poştale ocazionate de returnarea produsului vor fi suportate de Dumneavoastră.
 • Pure Tech Kits S.R.L. nu este responsabilă pentru uzura rezonabilă sau pentru situaţia în care bunurile au fost modificate sau reparate fără aprobarea sa. În cazul în care problema nu se datorează modului de fabricare a produsului,  asumaţi responsabilitatea pentru costurile justificate de testare a produsului.
 • Deşeurile provenite de la echipamente electrice şi electronice: cei care achiziţionează echipamente electrice şi electronice pentru a le utiliza în cursul activităţii trebuie deţină sisteme adecvate pentru a asigura şi pentru a suporta costurile cu colectarea, tratarea, recuperarea şi eliminarea sigură din punct de vedere al protecţiei mediului a acestor echipamente. Prin achiziţionarea echipamentelor electrice şi electronice, oricare cumpărător acceptă aceste condiţii şi convine garanteze Pure Tech Kits S.R.L. împotriva oricărei obligaţii care poate apărea rezultat al încălcării acestei politici.
 • Pure Tech Kits S.R.L. nu comercializează produse contrafăcute.

VIII.  PROCEDURA DE RETURNARE

 • Conform art. 7 alin. 1 din OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi Legii nr. 51/2003, care aprobă Ordonanţă, “consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care cad în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor”.
 • În această situaţie, Clientul se obligă notifice SC Pure Tech Kits SRL, privind intenţia de a returna produsele achiziţionate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail / poștă).
 • Clientul se obligă înainte de expedierea returului trimită în comunicarea scrisă următoarele informaţii:
  • Datele de identificare: nume, prenume, adresa de livrarea şi număr de telefon;
  • Numărul comenzii;
  • Produsele care se vor returna;
  • Motivul returului
  • Modalitatea de stornare (fie se pot înlocui produsele returnate cu alte produse de o valoarea cel puţin egală, fie se pot restitui banii în contul clientului prin virament bancar)
 • Clientul este responsabil se asigure produsele se vor returna în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea coletului, în caz contrar SC Pure Tech Kits SRL poate refuza coletul.
 • În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte şi împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factură, certificat de garanţie etc.). Produsele returnate trebuie fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţă cu SC Pure Tech Kits SRL).
 • Conform art. 10 lit. c din O.G. 130/2000 SC Pure Tech Kits SRL îşi rezervă dreptul de a nu acceptă returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
 • Costul returului cade, conform legii, în sarcina Clientului. Pentru retururile efectuate în cursul celor 10 zile lucrătoare, clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate în interval de 30 de zile calendaristice de la recepţionarea coletului în depozitul SC Pure Tech Kits SRL.
 • Pentru o mai rapidă soluţionare a cererilor clienţilor, SC ALPIN EXPE SRL acceptă retururi exclusiv prin curier. Retururile se fac întotdeauna pe adresa: Str. Prof. A. Șesan Nr. 10 , Iași, Iași, România şi trebuie conţină o copie a facturii.

IX.  DREPTURI DE AUTOR

 • Întregul conținut al site-ului, imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date  este proprietatea www.balanceur.ro și este apărat de Legea dreptului de autor (Legea nr 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
 • www.balanceur.ro garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site  dar nu le conferă drepturile de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor noastre.
 • Folosirea fără acordul scris al www.balanceur.ro. a oricăror elemente enumerate mai sus, orice tentativa de acces neautorizat în vederea producerii de prejudicii sau frauda vor fi aduse la cunoștința autorităților competente.
 • Sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuala a conținutului, precum și citirea sau publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparație sau analiza în vreun fel.
 • www.balanceur.ro  își rezervă dreptul de a modifica orice conținut al siteului fără o notificare prealabilă a utilizatorilor acestuia.
 • Utilizatorii acestui site sunt de acord necondiționat că folosirea acestui site se face pe propriul risc, www.balanceur.ro  fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acest site. www.balanceur.ro nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site, materialele prezentate pe el fiind cu titlu pur informativ.

X.  PROMOȚII, OFERTE SPECIALE, CONCURSURI

 • www.balanceur.ro stabilește propriile regulamente ale promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează, în conformitate cu  legislația în vigoare. Aceste regulamente vor fi  aduse la cunoștință eventualilor participanți prin intermediul site-ului, prin rețelele de socializare sau orice mijloace se considera necesare de către organizator.
 • Vor beneficia de promoții doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. Promoțiile și prețurile promoționale se aplică numai comenzilor care sunt înregistrate pe site în intervalul de timp în care promoția este validă și în limita stocului disponibil.
 • www.balanceur.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a tuturor produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.